Search

Social Schools

Basisschool de Wegwijzer maakt gebruik van het online communicatieplatform Social Schools. Het doel is om ouders inzicht te geven in wat er allemaal gebeurt bij ons op school maar ook in de klassen. U kunt inloggen op Social schools  via de app of via de website. Als ouder kunt u twee berichten krijgen die gaan over de groep van uw kind(eren). Denk aan berichten die te maken met uitjes, sportmomenten, huiswerk of toetsen. En u krijgt algemene berichten van de school. Denk aan de nieuwsbrief of berichten m.b.t. vieringen. Bent u als ouder nieuw bij ons op school dan krijgt u een koppelcode via de mail of u krijgt een uitgeprinte brief met de koppelcode. Hiermee maakt u een account aan. Klik hier om een instructiefilmpje te bekijken.

U moet weten dat Social Schools een veilig en afgesloten platform is. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kind(eren). Het is strafbaar wanneer informatie en beeldmateriaal van andere kinderen ongewenst gekopieerd en verspreid worden via andere kanalen. 

Klik hier voor korte informatie over Social Schools.