Search

Ziek melden

Bij ziekte van een leerling wordt u verzocht hierover zo snel mogelijk de betreffende leerkracht of de schoolassistent te informeren. Dit kan telefonisch (voor half negen op telefoonnummer 050 5777681). Wanneer uw kind om kwart voor negen, zonder melding van uw kant, niet op school aanwezig is nemen wij telefonisch contact met u op. Wilt u afspraken met de tandarts, dokter en orthodontist en andere hulpverleners zoveel mogelijk na schooltijd maken?

Belangrijk: Ongeoorloofd verzuim van meer dan drie aaneengesloten schooldagen of gedurende 1/8 deel van de schooltijd of meer, voor een periode van vier aaneengesloten weken, wordt altijd schriftelijk gemeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Groningen.

 

cbs De Wegwijzer is op het volgende telefoonnummer te bereiken: 

050-5777681


 

Voorbeelden van verlof

  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen
  • verhuizing
  • huwelijk van bloed- of aanverwanten
  • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten
  • 12 ½-, 25-, 40-, 50- en 60- jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten.

*Graag de kaart met uitnodiging/ aankondiging meenemen.