Search

De taaltuin voor kleuters

In de Taaltuin krijgt een kleine groep kinderen extra taalstimulering gericht op woordenschat en mondelinge taal (zoals het voeren van gesprekken en verstaanbaar vertellen).

We sluiten aan bij de thema’s in de kleutergroepen en leren taal door middel van voorlezen, zingen, spelen, onderzoeken, gesprekken, dramatiseren, dansen en allerlei spelletjes. Op deze manier kunnen de kinderen taal echt beleven, want woorden en begrippen krijgen pas echt betekenis als je ze zelf kunt ervaren.

Zo spelen we bijvoorbeeld samen het verhaal van Rupsje Nooitgenoeg. De kinderen beelden daarbij woorden uit zoals: eten, buikpijn, coconnetje maken, slapen, wakker worden, cocon opeten en vliegen met je prachtige vleugels.

Zo zijn kinderen met plezier en energie bezig en begrijpen ze de woorden beter omdat ze niet alleen hun hoofd gebruiken maar hun hele lijf.

Ook in de verschillende spelhoeken worden kinderen gestimuleerd om met elkaar te praten en taal te gebruiken. Bijvoorbeeld in de winkelhoek overleggen kinderen met elkaar wat ze gaan spelen: ‘Jij was de kassameneer en ik was de klant.’ Ze ervaren de nieuw aangeboden woorden ‘inpakken’ en ‘afrekenen’ door dit zelf te spelen. En ze proberen hun gedachten en ideeën zo duidelijk mogelijk onder woorden te brengen, zodat de ander hen begrijpt: ‘Je moet eerst je voet daar op doen, dan ga ik meten… dan weet ik welke schoen.’ (om de schoenmaat op te nemen).

De leerkracht stimuleert de taalontwikkeling de hele dag door, bijvoorbeeld door veel begrijpelijke taal aan te bieden, mee te spelen, te verwoorden wat de kinderen doen en hen uit te dagen tot gesprekken. In de kleine groep is er veel ruimte en tijd om kinderen hier gericht in te begeleiden.

De ouders van de kinderen in de Taaltuin zijn ook actief betrokken bij de taalontwikkeling en komen regelmatig samen op school voor bijeenkomsten van VVE-thuis. VVE-thuis is een programma dat ouders thuis uitvoeren en dat aansluit bij het thema en de activiteiten op school.