Search

Spelend leren in groep 1 en 2

Jonge kinderen hebben van nature een onderzoekende houding. Ze willen de wereld om zich heen verkennen en leren begrijpen. Vanuit deze behoefte willen wij de brede ontwikkeling van kinderen stimuleren. Daarom bieden wij een betekenisvol aanbod, door te werken vanuit thema’s en verhalen die aansluiten bij de belevingswereld van kleuters. We werken aan leerdoelen gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden die we in samenhang aanbieden:

* taal-denkontwikkeling
* beginnende geletterdheid
* beginnende gecijferdheid
* sociaal-emotionele ontwikkeling
* motorische ontwikkeling
* muzikale ontwikkeling en expressie


Jonge kinderen ontwikkelen zich sprongsgewijs en in hun eigen tempo. Daarom is observeren erg belangrijk, zodat het aanbod en de begeleiding wordt afgestemd op het ontwikkelingsniveau van elk kind. Dit krijgt vorm in gerichte activiteiten in de grote kring, het werken met kleine groepjes en het spelen en ontdekken in de hoeken en buiten op het plein.

 

We geven veel ruimte voor spel omdat het voor de kinderen zo vanzelfsprekend is om te spelen. Dit is wat ze het liefste doen en daarbij is het voor hun brein de meest logische en betekenisvolle manier om te leren.

Een kleuter die betrokken speelt, is actief bezig de wereld te ontdekken en ontwikkelt zijn cognitieve, motorische en sociaal-emotionele vaardigheden. Verder bevordert spelen de zelfstandigheid, fantasie en creativiteit, het nemen van initiatieven en het oplossen van problemen.

 

In de bouwhoek bouwt een groepje jongens een politiebureau met een garage erbij. In dit proces praten ze met elkaar, ze overleggen, maken plannen en werken samen. Ze doen wiskundige ontdekkingen met betrekking tot meten, balans en ruimtelijk inzicht. Ze komen voor problemen te staan die ze samen oplossen en al bouwend wordt er onderhandeld over de verdeling van de rollen en het spelscenario: ‘Ik was de politie en jij was de boef en toen…’.


Op de Wegwijzer zijn meerdere leerkrachten opgeleid (en in opleiding) tot jonge kind specialist, om nog beter te kunnen aansluiten bij de specifieke behoeften van kleuters.