Search

De medezeggeschapsraad

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen heeft een bestuur en een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR). De taak van de GMR is om toe te zien op het beleid van het bestuur. Overeenkomstig de wetgeving, heeft de GMR een controlerende en adviserende taak. In de reglementen staat op welke beleidsterreinen het bestuur instemming of advies moet vragen. De GMR is op elk moment vrij om ook ongevraagd advies te geven of informatie te vragen aan het bestuur.  
 
Op schoolniveau kunnen de leidinggevenden niet alles zelf bepalen. Voor veel belangrijke beslissingen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen.  Dat moet gebeuren via de een medezeggenschapsraad.  Er is wettelijk vastgelegd waarover advies, instemming en informatie moet worden verkregen.  Voor onze school bestaat de medezeggenschapsraad  uit 6 leden (3 leden namens de ouders en 3 namens het personeel). 

  • Voorzitter: Linda Kort (ouder) 
  • Secretaris:  (ouder)

Overige leden:

  • Natascha Wiltjer (ouder)    
  • Marina Smit   (personeel)    
  • Alletta Portman (personeel)    
  • Janique Koopman (personeel) 

 
Alle medezeggenschapsraden van de scholen die vallen onder het bestuur van de VCOG zijn vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Van cbs De Wegwijzer hebben een ouderlid  (Linda Kort) en een lid van het personeel (Femke Schmaal) zitting in de GMR.